Cennik Szkoła Średnia

 
Cena bez zniżek trybu 60 min:
10 rat po 190 PLN
lub jednorazowo 1.900 PLN
Jak wyglądają kursy?

W naszej szkole nauka języka obcego jest dla młodych ludzi pasją, a nie żmudnym obowiązkiem. W trakcie kursów łączymy kilka metod nauczania, zawsze kładąc nacisk na pełne zaangażowanie uczniów. Ważne jest dla nas indywidualne podejście, dlatego dobierając metody zwracamy szczególną uwagę na predyspozycje, uzdolnienia każdego kursanta oraz jego osobowość.

Metoda komunikatywna zapewnia rozwój wszystkich sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania, pisania i gramatyki. Nacisk na kursie jest kładziony na stworzenie naturalnych sytuacji sprzyjających komunikacji.

Metoda bezpośrednia pozwala uczyć się języka angielskiego w sposób maksymalnie zbliżony do tego w jaki uczy się języka ojczystego. Nauczyciel komunikuje się w języku angielskim, często powtarzając nowe słowa i wyrażenia. Uczniowie najpierw słuchają, potem powtarzają i stopniowo zaczynają samodzielnie używać poznane słowa i zwroty  z czasem zaczynają budować coraz bardziej złożone zdania i konstrukcje językowe.

Metoda dramy pozwala zaktywizować uczniów poprzez odgrywanie ról i scenek sytuacyjnych w dialogach i symulowanie naturalnych sytuacji z życia codziennego (np. robienie zakupów).

Dlaczego w Naszej Szkole?

Programy nauczania są starannie przemyślane i sprytnie łączą cele edukacyjne. Rozwijając słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie kładziemy jednocześnie nacisk na zdolność formułowania i wyrażania przez młodzież niezależnych sądów i opinii.

Skupiamy się również na praktycznych umiejętnościach, które przydadzą się w dorosłym życiu, np. umiejętności publicznego prezentowania swoich prac i poglądów. Dzięki pracy zespołowej i zadaniom grupowym rozwijamy zdolności interpersonalne, umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji.

Nasz sukces jest możliwy, gdyż w trakcie kursu na bieżąco rozmawiamy z uczniami, wyznaczamy wspólne cele i efektywne sposoby ich osiągnięcia. Nieustannie ich inspirujemy i motywujemy. Nasi uczniowie są świadomi dokąd zmierzają i dlaczego to robią.

Powtórka przed Maturą?

Uczniom klas maturalnych proponujemy przygotowanie do matury – specjalnie opracowany kurs przygotowujący do matury z języka angielskiego. Jest to oferta skierowana szczególnie dla osób rozpoczynających ostatni lub przedostatni rok nauki w szkole średniej oraz dla wszystkich tych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje językowe i doskonale zdać egzamin maturalny z języka obcego zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

Kurs maturalny ma na celu kompleksowo przygotować do egzaminu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Podczas zajęć uczniowie powtórzą i poszerzą słownictwo z zakresu tematów wymaganych na egzaminie maturalnym, uporządkują wiadomości gramatyczne a także będą doskonalić wszystkie cztery sprawności (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie).

 

Szczegóły Kursu:
  • Kurs prowadzimy w okresie od drugiej połowy września 2024 do początku czerwca 2025
  • Liczba zajęć w roku: 30 lekcji
  • Liczba dzieci w grupie: minimum 3 osoby
  • Czas trwania zajęć:
  • 1 x 60 minut /tydzień
  • Ilość rat w ciągu roku: 10 rat
  • Rodzic ma możliwość śledzenia postępów w nauce na bieżąco przez kontakt z lektorem i w trakcie egzaminów śródrocznych. Z każdych zajęć przygotowane jest nagranie w formie pliku mp3 a materiały dydaktyczne dostępne są za pomocą Platformy Edukacyjnej.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress