Cennik Szkoła Podstawowa

 
Cena bez zniżek trybu 30 min:
10 rat po 130 PLN
lub jednorazow0 1.300 PLN
--------------------------
Cena bez zniżek trybu 45 min:
10 rat po 160 PLN
lub jednorazowo 1.600 PLN
-------------------------
Cena bez zniżek trybu 60 min:
10 rat po 190 PLN
lub jednorazowo 1.900 PLN
Jak wyglądają kursy?

W trakcie kursów dla dzieci łączymy kilka metod nauczania, zawsze kładąc nacisk na pełne zaangażowanie uczniów. Ważne jest dla nas indywidualne podejście, dlatego dobierając metody zwracamy szczególną uwagę na predyspozycje, uzdolnienia każdego kursanta oraz jego osobowość.

Metoda komunikatywna zapewnia rozwój wszystkich sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania, pisania i gramatyki. Nacisk na kursie jest kładziony na stworzenie naturalnych sytuacji sprzyjających komunikacji.

Metoda bezpośrednia pozwala uczyć się języka angielskiego w sposób maksymalnie zbliżony do tego w jaki dziecko uczy się języka ojczystego. Nauczyciel komunikuje się z dziećmi w języku angielskim, często powtarzając słowa i wyrażenia. Dziecko najpierw słucha, potem naśladuje, powtarza i stopniowo zaczyna samodzielnie używać poznane słowa i zwroty, a z czasem zaczyna budować coraz bardziej złożone zdania.

Metoda dramy pozwala zaktywizować najmłodszych poprzez odgrywanie ról i scenek sytuacyjnych w dialogach i symulowanie naturalnych sytuacji z życia codziennego (np. robienie zakupów).

Czy nauka będzie nudna?

Język angielski dla dzieci musi być przekazywany w atrakcyjnej formie, dlatego w naszej szkole zajęcia są prowadzone aktywnie i dynamiczne. Rozbudzamy w dzieciach zainteresowanie językiem, używając nowoczesnych technologii, ale także sprawdzonych gier i zabaw edukacyjnych. Dzięki temu nasi uczniowie osiągają swoje pierwsze językowe sukcesy świetnie się przy tym bawiąc.

Kluczowymi elementami, które zapewniają nam sukces są starannie opracowane programy nauczania i systematyczne powtórki przerobionego materiału. Starannie monitorujemy postępy naszych kursantów i utrzymujemy stały kontakt z rodzicami.

Sukces naszych kursów jest możliwy dzięki lektorom, pełnym entuzjazmu i przygotowanym do pracy z dziećmi. Program jest ambitny, ale dobrany do możliwości uczestników. Stawia przed nimi wyzwania z którymi z pewnością sobie poradzą. Każdy uczeń prze cały czas trwania kursu jest inspirowany i motywowany przez lektora.

Szczegóły Kursu:
  • Kurs prowadzimy w okresie od drugiej połowy września 2024 do początku czerwca 2025
  • Liczba zajęć w roku: 30 lekcji
  • Liczba dzieci w grupie: minimum 3 osoby
  • Czas trwania zajęć:
  • 1 x 30 minut /tydzień dla Klas I-II
  • 1 x 45 minut /tydzień dla Klas III-V
  • 1 x 60 minut /tydzień dla Klas VI-VII
  • 1 x 60 minut /tydzień dla ósmoklasistów
  • Ilość rat w ciągu roku: 10 rat
  • Rodzic jest informowany o postępach dziecka na bieżąco przez kontakt z lektorem  i w trakcie egzaminów śródrocznych czy lekcji pokazowych. Z każdych zajęć przygotowane jest nagranie w formie pliku mp3 a materiały dydaktyczne dostępne są za pomocą Platformy Edukacyjnej.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress