A Ty komu przekażesz swój 1 % podatku ?

1procent_baner

Organizacje Pożytku Publicznego [OPP] to stowarzyszenia i fundacje, zakładane przez aktywnych obywateli, w celu rozwiązywania konkretnych problemów społecznych, spełniające określone ustawowo wymogi. Są to podmioty cieszące się zaufaniem społecznym, spełniające konkretne kryteria, tj. muszą bowiem prowadzić działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, a także wyróżniać się transparentnością zarówno w momencie rejestracji, jak i w całym okresie działania.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
 • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
 • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości,
 • 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci – jeżeli samodzielnie złożą formularz PIT-37.

Jak dokonać odpisu 1% podatku?

Krok 1:

Wybierz organizację pożytku publicznego z listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1%.

Krok 2:

Wpisz w rubryce Wniosek o przekazanie 1% należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego  OPP, na końcu formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT 28, PIT-38 numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w rubryce formularza PIT zatytułowanej Informacje uzupełniające może podać informacje określające sposób dysponowania przez organizację przekazanymi środkami – można wskazać konkretny cel.

Ważne informacje:

 • Elektroniczny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Zawiera nazwę, numer KRS oraz informacje o siedzibie OPPhttp://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/
 • urząd skarbowy przekaże 1% na konto wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe,
 • Na jednym formularzu PIT możesz wskazać tylko jedną organizację. Jeżeli rozliczasz się na większej liczbie formularzy PIT, to w każdym z nich możesz wskazać inną organizację,
 • 1% można przekazać składając zeznanie podatkowe w terminie,
 • 1% podatku dochodowego nie przekażą osoby, które rozlicza pracodawca.

W naszym mieście działają organizacje pożytku publicznego,

na które możecie Państwo przekazać 1 % ze swego podatku dochodowego.

Na tej stronie przedstawimy kilka z nich. Zachęcamy do wspierania.

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LUBLIŃCU

TKOPD1

 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAMECZKA W LUBLIŃCU

zameczeka

OTOZ “ANIMALS” W LUBLIŃCU

otoz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress